Monday, 25 September 2017

IMPAK BLOG SEKOLAH

Murid dan ibu bapa mendapat akses terhadap semua kegiatan sekolah untuk memahami hala tuju terkini sekolah.

Kerjasama kesemua pihak dalam jalinan dan jaringan sekolah dapat diperluaskan hasil penyebaran maklumat digital dari semasa ke semasa menerusi blog sekolah.

No comments: