Tuesday 17 July 2018

Monday 25 September 2017

IMPAK BLOG SEKOLAH

Murid dan ibu bapa mendapat akses terhadap semua kegiatan sekolah untuk memahami hala tuju terkini sekolah.

Kerjasama kesemua pihak dalam jalinan dan jaringan sekolah dapat diperluaskan hasil penyebaran maklumat digital dari semasa ke semasa menerusi blog sekolah.

LAWATAN PENILAIAN PERTANDINGAN PSS KEBANGSAAN 2017

Nama Penilai : En. Mohd Hidzir bin Abdul Rashid
                         Ketua Nazir Negeri Perak
                         JNJK, KPM


                         Pn. Junaimi Bt Abdul Moin
                         Pustakawan
                         Perbadanan Perpustakaan Awam
                         Negeri Perak